Solicard ARX

                                                                      

 

Fremtidsrettet
Solicard ARX er et fremtidsrettet adgangssystem basert på industristandarder og åpne grensesnitt.
Systemet passer for både små og store virksomheter, fra en til tusenvis av dører.

 

Moderne teknikk fra dør til server
ARX adgangssystem har komponenter som er utviklet for å passe sammen, og vi har tenkt både på sluttbruker og installatør slik at både installasjon og
service kan utføres kjapt og sikkert. Logisk grensesnitt, driftssikre produkter og sikker kommunikasjon.

 

En del av nettverket
ARX adgangssystem utnytter dagens moderne nettverk og kjører sikker kommunikasjon fra første kontakt – uten ekstra kostnader. IT-avdelingen kan
trygt slippe ARX inn i sin infrastruktur, og sikkerhetsansvarlig kan endelig benytte sitt eksisterende nettverk for styring av adgangssystemet, noe som gir
god økonomi både ved anskaffelse og over tid.

 

WEB-server
ARX har i tillegg til vanlig klient basert på Java også innebygd WEB-server som gir mulighet til å laste ned klient fra hvor som helst i nettverket.

Kortbruker kan loggeseg inn på Mine Sider og endre sin PIN-kode, booke møterom og få beskjeder.
 

Integrasjon med Galaxy alarm
ARX har full integrasjon med Galaxy FG-godkjente alarmsentraler, og kan også integreres med de fleste alarmsentraler på relénivå.

Heis
ARX har egen modul for heisstyring. Ved å plassere en kortleser i heisstolen, kan du styre hvilke etasjer de forskjellige brukere skal ha tilgang til.

Det er valgfritt om du slår etasjenummer på leser, eller velger etasje på heisknapp.

Domener
Domener benyttes til å splitte opp et felles ARX anlegg. Det kan eksempelvis være et bygg med flere leietakere hvor hver leietaker ønsker å betjene sitt område + felles dører,

eller det kan være en kommune med flere bygg der hver enkelt bygg skal administreres hver for seg, i tillegg til sentralt.

Trigger
Modulen Trigger kan benyttes til ulike styre- og alarmoppgaver. De fleste typer hendelser i systemet kan generere en triggerfunksjon.

Triggeren kan i tur resultere i en aksjon. Aksjonen kan være å sette et relè, sende en e-post/sms, starte et program eller å vise en hendelse i alarmlisten.

 

                                                                                                         ARX Brosjyre