TS1000

TS 1000 Systemserien består av frittstående kortlåser,kortlesere, sylinderlesere og skaplåser som benytter MIFARE ® berøringsfri leseteknologi.

Disse enhetene kan enkelt kombineres med andre systemer, f.eks. on-line adgangskontroll og betalingssystemer. Både MIFARE® Classic 1K og 4K kort og brikker kan benyttes, og man kan fritt velge hvilke av MIFARE® sektorene som skal benyttes til systemets data.

Dette medfører at det er enkelt å tilpasse seg andre systemer på samme kort. Kortlåser, kortlesere og skaplåser er komponenter i et off-line adgangssystem som blir administrert av en Windows-basert programvare med norske tekster og menyer. Med "off-line adgangssystem" menes et system der enhetene ikke er kabelmessig knyttet til hverandre, men som samtidig har funksjoner som gjør det mulig å overføre data mellom PC og dører på en enkel måte.

Produkt info

ts1000