RCO Adgang og sikkerhet

 

Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt.

En brikke eller et kort erstatter nemlig hele nøkkelknippet. Dette øker både sikkerheten og fleksibiliteten på arbeidsplassen.

                                     http://www.locktech.no/sites/all/filer/rco.JPG

Brosjyrer:

RCO adgang og sikkerhet

RCO Offline

RCO kortlesere

 


 Størst innenfor integrerte systemer

 


Bredt utvalg av lesere og leseteknologi. Adgangskontrollsystemet R-CARD 5000 er basert på en moderne plattform
som gjør det mulig å videreutvikle systemet i lang tid framover, noe som gir trygghet og lang levetid. RCO Security tilbyr et bredt spekter av lesere med og uten tastatur for innendørs og utendørs bruk med berøringsfri leseteknologi,som f.eks. Mifare og Prox.

I programvaren R-CARD M5 bestemmer du selv hvilken programmering en brikke eller kort skal ha. Du kan bruke rettigheter
til å styre brukernes tilgang til ulike dører og hvilke tider de skal ha tilgang.
Dersom en brikke eller kort blir borte, kan du enkelt slette eller blokkere den via programvaren.

                                                                            


NoKey offline – en del av R-CARD 5000
På objekt med mange innerdører eller dører på vanskelig tilgjengelige steder, kan det være både kostbart og tidkrevende å installere konvensjonelle kortlesere. Med NoKey offline unngår en kabling, noe som gir en meget kostnadseffektivog praktisk mulighet til å inkludere alle dørene i adgangskontrollsystemet